Boka tid: 073-556 32 16 eller Boka online

För avbokning senare än 24 timmar före inbokad behandling debiteras halva beloppet. Hänsyn tas till speciella skäl.

Åderbråck

Åderbråck är vidgade, slingriga och förlängda vener, som kan vara hudfärgade, mörkt lila eller blå. Åderbråck kan uppstå i alla vener men är vanligast på benen och är ett synligt tecken på att klaffarna i venerna är otäta och kärlväggarna försvagade. Orsaken till åderbråck är bl a ärftlighet, graviditet, stillasittande arbete, mycket stående arbete eller övervikt.

Vi har två stycken ytliga huvudstammar av vener, vena saphena magna och vena saphena parva.

Vena saphena magna ( VSM ) vena
Venen går från insidan av foten och upp till ljumsken på benets insida. Åderbråck är vanligast i denna ven och / eller i dess förgreningar

Vena saphena parva ( VSP )
Venen löper längs med vadens baksida och upp till knävecket.

Åderbråck kan utvecklas även i denna ven och/ eller i dess förgreningar.

Åderbråck är inte enbart ett kosmetiskt problem utan kan ge upphov till symtom som svullnad, spänningskänsla, myrkryp, klåda och ibland smärta. Om åderbråck inte behandlas finns det risk att utveckla kärlinflammation, blodpropp, eksem ( venösa eksem) och svårläkta sår.

Åderbråck, eller varicer som är den medicinska benämningen, är vanligt och drabbar nästan hälften av den vuxna befolkningen.

Landstinget erbjuder behandling av åderbråck om det föreligger medicinsk indikation dvs. om patienten har bensår eller förekomst av hudförändringar med risk att utveckla bensår. Annars räknas åderbråcksbehandlingar som kosmetiska och patienterna måste själva betala för behandlingen.

Konsultation

Vid första besöket på EMT kliniken får du träffa ansvarig kirurg som efter Ultraljudsundersökning bedömer åderbråckens utbredning och operationsmetod alternativt injektionsbehandling. Därefter får du ta ställning till om du önskar genomgå behandling.

Injektionsbehandling av åderbråck

Vissa åderbråck lämpar sig för injektionsbehandling. Om huvudstammen har full funktion och det endast är åderbråck i förgreningarna går det bra att injektionsbehandla. Samma sak gäller om du tidigare blivit opererad i det benet och huvudstammen är bortopererad och det har bildats åderbråck i förgreningarna.

Injektionsvätska ( Aethoxysklerol ) sprutas in i åderbråcket varvid det sker en sklerosering dvs kärlväggarna irriteras och löds ihop. Det behandlade kärlet – åderbråcket sugs därefter upp av kroppen och försvinner successivt. Detta kan ta upp till ett par månader.

Denna behandling utförs vid första besöket om så önskas.

Kirurgi

Idag är operation fortfarande den vanligaste och mest effektiva metoden att avlägsna åderbråck då operatören förutom att avlägsna det sjuka kärlet även kan stänga av förgreningar till huvudstammen för att förebygga återfall av åderbråck

Operationen görs antingen i lokalbedövning eller i narkos. Via ett par millimeter stora snitt kan kirurgen fånga upp de försvagade venerna med specialinstrument.

Därefter stänger man av och avlägsnar den ven som har nedsatt funktion. Detta påverkar inte blodcirkulationen i benet då djupt liggande vener sköter 80 % av transporten av blodet.

Operationer av åderbråck utförs av kärlspecialiserad kirurg Bertil Gustaf-Jansson med 30 års erfarenhet av kirurgi och åderbråcksoperationer.

Virknålsteknik

S.k lokala extirpationer används i första hand för att ta bort ytligt belägna små till mellanstora vener . Metoden används inte för att avlägsna stamvener men ofta som ett komplement till operationen då stamvenen avlägsnas eller stängs av.

Virknålstekniken har fått sitt namn då man använder ett virknålsliknande instrument för att ta bort den ven /åderbråck genom millimetersmå stickhål ,som görs med en kanyl.

Behandlingen utförs i lokalbedövning eller i narkos. Stickhålen behöver ej sys utan tejpas endast vilket gör att det blir inga ärr.

Operation i lokalbedövning

Om åderbråcket sitter i vena saphena parva utförs behandlingen i lokalbedövning. Ibland blir det aktuellt att operera bägge benen samtidigt.

Ett litet snitt läggs i knävecket och kärlet med nedsatt funktion stängs av och tas omhand av kroppen. Hos patienter med uttalade åderbråck kan det ibland behövas ytterligare ett litet snitt för att uppnå bästa resultat. Ofta kombineras operationen med att förgreningar till huvudstammen avlägsnas med virknålsteknik. Detta görs i samband med operation.

Lokalbedövning används även till de patienter som pg a hög ålder eller sjukdom ej bör sövas.

Efter operation får du ett förband i knävecket. Vissa patienter rekommenderas att använda en stödstrumpa i några dagar. Benet lindas ej. I princip krävs ingen sjukskrivning för detta ingrepp men hänsyn tas till din arbetssituation.

Omläggning , stygnborttagning och ärr behandling sker på EMT kliniken och är kostnadsfritt.

Operation i narkos

Blir aktuellt då vena saphena magna har nedsatt funktion. Venen har också fem förgreningar i ljumsken vilka stängs av för att förebygga återfall. Det är endast operation som möjliggör detta.

Ett ca två cm långt snitt görs i ljumsken och ett mindre snitt strax nedom knät. Med hjälp av ett specialinstrument avlägsnas den biten av kärlet sk stripping. Fortsättningen av kärlet på vadens insida stängs enbart av och sugs så småningom upp av kroppen. Du får inga ärr på underbenet eller på vristen. Förr utfördes stripping även på underbenet med risk för nerv- och vävnadsskador.

Om du har uttalade åderbråck med flera förgreningar engagerade kompletteras operationen ofta med virknålsteknik för att slippa göra fler snitt än nödvändigt

Eventuella åderbråcksrester som härrör sig från den opererade huvudstammen injektionsbehandlas kostnadsfritt vid återbesöket.

Efter operation får du åka hem efter ett par timmar. Du får ha en stödstrumpa på dig dagtid tills ev svullnad lagt sig ( benet lindas ej). Du erbjuds två veckors sjukskrivning om du så önskar men flera av våra patienter har återgått i arbete tidigare.

Det kosmetiska resultatet är mycket bra, oftast 1-2 små vita ärr på benet. Omläggning, stygnborttagning och ärrbehandling sker kostnadsfritt på EMT kliniken.

Risken att åderbråcken kommer tillbaka är mycket liten då huvudstammen avlägsnats och förgreningarna stängts av.

Operationerna sker på Läkarhuset i Göteborg. Stiernstam Läkarservice AB.
Org.nr: 556744-0261
Södra vägen 27
411 35 Göteborg

Hänsyn tas till dina önskemål beträffande operationsdatum och restid. Korta väntetider

Vår målsättning

Att du som patient ska känna dig väl omhändertagen och att behandlingen ska ge ett så fint och bestående resultat som möjligt.

Pris

Bedömning av åderbråck 750 kr
Ultraljudsundersökning 1 000 kr
Injektion/skumbehandling 3-5000 kr
Operation i lokalbedövning 19 200 kr
Operation i narkos 28 800 kr