Boka tid: 073-556 32 16 eller Boka online

För avbokning senare än 24 timmar före inbokad behandling debiteras halva beloppet. Hänsyn tas till speciella skäl.

Injektionsbehandling av ytliga ådernät och kärlbristning på benen (telangiektasier)

Vad är ådernät och kärlbristning?
Ådernäten och kärlbristningar är små ytliga blodkärl – vener 0,2-2 mm i diameter – som syns som blåröda strimmor i huden. Dessa kan komma helt spontant redan i unga år och utgör i huvudsak ett kosmetiskt problem. Ofta finns en ärftlig benägenhet att utveckla ådernät och ofta bildas nya ytliga kärl efter några år oavsett om man tar bort dem eller inte.

Hur går injektionsbehandlingen till?
På EMT kliniken behandlar vi telangiektasier genom att spruta ett läkemedel (vilket är det enda läkemedel som är godkänt i Sverige för denna typ av behandling) direkt i kärlet med en mycket tunn liten nål varvid kärlväggen irriteras och löds ihop – blodet söker sig andra vägar. Behandlingen upplevs oftast inte som smärtsam och utförs utan bedövning, själva sticket känns nästan inte alls, men det kan svida lite när läkemedlet sprutas in. Omedelbart efter injektionen blir det behandlade området irriterat och rodnat. Ofta lägger sig rodnaden redan tills nästa dag, men under första veckan kan de behandlade kärlen bli mer framträdande än före behandlingen. Ådernätet övergår sedan till en gulbrun strimma som sakta bleknar efter 4-6 veckor, ibland kan det dock ta flera månader – tiden kan variera mycket mellan olika individer och även mellan olika kärl hos samma person. Blodet i det behandlade kärlet omvandlas till hemosiderin, som är gulbrunt, innan det sugs upp av kroppen.

injektionsbehandling_1
Vid behandling av små kärl behövs inget förband, men efter behandling av mer utbredda förändringar brukar vi rekommendera en stödstrumpa. Hirudoidsalva kan påskynda läkningsförloppet. Efter behandlingen kan man leva som vanligt, men aktiviteter som vidgar kärlen såsom bastubad, varma bad och ansträngande motion bör undvikas första veckan.

injektionsbehandling_2

Ofta behövs flera injektionsbehandlingar eftersom ådernäten kan vara ganska omfattande och förekomma på flera ställen på benen. En del ytliga kärl och kärlnystan kan behöva upprepade behandlingar för att blekna bort.

Vi som behandlar dig är legitimerad personal med gedigen medicinsk utbildning och mångårig erfarenhet av att behandla ytliga kärl.

Veinlite LED en diodlampa används för att lokalisera kärlens förgreningar och även underliggande kärl som ibland också måste behandlas för att uppnå bästa resultat med behandlingen.

Biverkningar
Biverkningar är mycket sällsynta. I det behandlade området kan det uppstå en brun fläck som dock bleknar successivt även om det kan ta lång tid.
Kvarstår fläcken erbjuder vi kostnadsfri behandling av den med Alexandritlaser.

Vem får inte behandlas för ådernät och kärlbristning?
Har du påtagligt nedsatt cirkulation eller haft blodpropp i benet bör detta beaktas före eventuell behandling. Gravida eller ammande kvinnor behandlas ej. För mer information kontakta gärna oss.

För ovanstående information som pdf, klicka här.

Pris

Bedömning av ytliga kärl 300:-
Injektionsbehandling av ytliga kärl ( 2-3 ampuller ) 1800:-
Injektionsbehandling av ytliga kärl (halv dos ) 900:-
Injektionsbehandling av grövre kärl (upp till 4 mm i diameter) 2500:-