Boka tid: 073-556 32 16 eller Boka online

För avbokning senare än 24 timmar före inbokad behandling debiteras halva beloppet. Hänsyn tas till speciella skäl.

Hälsokontroller 

halsokontroll

Hälsokontroll Skåne

Vi vänder oss till privatpersoner som enkelt och snabbt vill ha en hälsokontroll utöver det vanliga samt mindre företag som vill ge sina anställda en grundlig hälsokontroll till ett förmånligt pris.

Vår målsättning är att erbjuda dig en bred och grundlig hälsoprofil för att på ett tidigt stadium upptäcka risk för bl.a. hjärt-kärlsjukdom och kärlsjukdom i benen (benartärsjukdom) trots att man känner sig helt frisk.

Genom att mäta blodtrycket i benen med hjälp av en ultraljudsdoppler och jämföra detta värde med blodtrycket i armen kan man enkelt se om personen lider av benartärsjukdom. Åderförkalkning i benen är en tydlig markör för hur kärlsystemet ser ut i resten av kroppen. Övriga faktorer som påverkar detta är övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker.

I hälsokontrollen ingår följande:

Blodprover
Vi tar ca 20 blodanalyser, såsom blodsocker blodvärde, prov för att utesluta järnbrist (ferritin) och B12 brist, magnesium, folsyra och leverprover (ASAT, ALAT, ALP, GT), njurprover (kreatinin), Calcium, ämnesomsättningsprov (TSH ), vätskebalansprover (Na och Kalium) och infektionsprov (CRP) och vita blodkroppar ( leukocyter ).

Vi kontrollerar ditt kolesterolvärde med ett utökat test (Apolipoproteiner) som har visat sig vara en bättre riskmarkör för hjärt-kärlsjukdom än konventionella blodfettsbestämningar. Även Triglycerider (ett annat blodfett) kontrolleras.
Prostataprov ( PSA ) tas på de män som så önskar.

Har du önskemål om prover utöver de som ingår i hälsokontroller gör du en förfrågan i god tid före besöket. Priset för dessa analyser utgår från Region Skånes prislista.

Inför hälsokontrollen:
För att uppnå bästa provresultat bör Du vara fastande minst 4 timmar före provtagning. Du får dricka vatten.

Övriga undersökningar
• Blodtryck
• Vilopuls
• Mätning av cirkulationen i benen (indexmätning)
• Lungkapacitet med hjälp av PEF (Peak Expiratory Flow)
• Syrehalten i blodet (saturation)
• Urinprov Multistix. Där bakterier, socker, blod, vita blodkroppar
och protein påvisas.
• F/Hb ( blod i avföringen ) tas vid tecken på lågt blodvärde
• Längd, vikt och BMI

Du träffar vår leg. sjuksköterska under ca en timme för provtagning, tester samt muntlig och skriftlig information om vad analyserna innebär och hur de tolkas.

Provsvar och testresultat som vi får svar på direkt skrivs in på ditt hälsokort och provsvaren på prover vi skickat för analys till Helsingborgs lasarett får du en kopia på hem i brevlådan efter att vår ansvarige läkare tagit del av resultaten.

Du kan även få en mindre omfattande hälsokontroll utifrån dina önskemål.

Pris

Hälsokontroll 1900:-