Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) inom hela EU samt svenska tillämpningsregler som bestämmer hur myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs en rättslig grund för detta.

EMT Kliniken i Helsingborg är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter vi utför.
Personalen är legitimerad sjukvårdspersonal och omfattas därför av samma tystnadsplikt och sekretess som inom landstingssjukvården.
Vi ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar. Det innebär att vi inte lämnar ut någon information om dig till någon annan, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.

EMT Kliniken ansvarar för att du:

Är medveten om varför vi behöver dina personuppgifter
• Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter.
• Kan uppdatera dina uppgifter
• Kan få ta del av dina personuppgifter.

Patientinformation:

I samband med behandling / operation hos oss kan vi få kännedom om personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna ge dig en säker medicinsk vård och kunna behandla dig som patient i enlighet med de lagkrav vi måste följa.

Vilka personuppgifter använder vi?

För dig som gör en bokning:
• Namn
• Mobilnummer eller telefonnummer
• E-postadress

För dig som gör en behandling / operation:
• Namn och personnummer/organisationsnummer
• Adressuppgifter
• Mobilnummer/ telefonnummer
• E-postadress

Vem delar vi personuppgifterna med:
• Timecenter – Online bokning.
• Landstinget Region Skåne- remiss förfarande

• Landstinget Västra Götaland- Remissförfarande
• Stirnstam Läkarservice AB – operationenhet
• Revision- Fakturafrågor

Patientjournal från privat vårdgivare- EMT Kliniken

Det finns vissa skillnader i hantering av patientjournaler inom privat verksamhet och landstinget.
Vill du ta del av din journal tar du kontakt med oss. Vi lyder under patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.
Dataskyddsförordningen säger att personuppgifter inte får sparas längre än nödvändigt.
Enligt patientdatalagen ska patientjournaler hållas tillgängliga i 10 år. Vi kan därför välja att gallra våra journaler efter 10 år.