Boka tid: 073-556 32 16 eller Boka online

För avbokning senare än 24 timmar före inbokad behandling debiteras halva beloppet. Hänsyn tas till speciella skäl.

Permanent hårborttagning

Vi har nu tillgång till helt ny laserteknik i Soprano Titanium ICE
Nr 1 när det gäller hårborttagning. En av  världens bästa hårborttagnings laser från ALMA Laser  – den klarar  mörka, ljusa, grova och tunna hårstrån och flera hudnyanser än vanlig alexandrit. Den kräver i genomsnitt 30% färre behandlingar jämfört med andra lasrar.

Soprano Titanium ICE

Soprano Titanium kombinerar 3 laservåglängder i ett enda innovativt handstycke, som är samtidigt inriktade på att eliminera olika vävnadsdjup samt anatomiska strukturer i hårsäcken. Genom att kombinera absorption och penetrationsnivåer med tre olika våglängder, tillsammans med stor behandlings täckning, så ger detta hög säkerhet, snabba resultat och den mest omfattande hårborttagning som finns i dag.

Medical CE samt FDA godkänd. En utav få märken som på marknaden är medicinskt godkända.

3 VÅGLÄNGDER I SAMMA HANDENHET

Soprano Titanium. En helt ny hårborttagningsplattform som kombinerar ultimata funktioner med oöverträffad komfort och säkerhet. Först och främst därför är att handenheten har hela 4 cm2 spotstorlek (behnadlingen tar ca 40% kortare tid än med Soprano Ice Platinum) samt ett superavancerat kylsystem som gör behandling mycket snabbare och effektivare. Som ett resultat erbjuder en signifikant förbättrad lösning för både patienter och terapeut. Här utnyttjas fördelarna med tre kombinerade våglängder, med en förbättrad patientupplevelse och ett affärsorienterat tillvägagångssätt, vilket skapar en unik och resultatdriven ny lösning inom professionell hårborttagning.

ALEX 755NM VÅGLÄNGD

Alexandrite våglängd erbjuder mer kraftfull energiabsorption av melanin kromoforet, vilket gör den idealisk för det bredaste utbudet av hårtyper , speciellt för särskilt ljust och tunt hår. Med mer ytlig penetration, 755nm våglängd behandlar utbuktningen av hårsäcken, och är speciellt effektiv för ytliga inåtväxande hår i områden som ögonbryn och överläpp.

SPEED 810NM VÅGLÄNGD

Den klassiska våglängden i laser hårborttagning, är 810nm våglängd, erbjuder djup penetration av hårsäcken med hög genomsnittlig effekt, hög repetitionsfrekvens och en stor spotstorlek för snabb behandling. 810nm har en måttlig melanin absorption nivå som gör det säkert för mörkare hudtyper. dess djupa penetrerande egenskaper behandlar utbuktningen och hårsäcken runt håret medans måttligt penetreringsdjup är idealiskt för behandling av armar, ben, kinder och skägg

YAG 1064nm VÅGLÄNGD

YAG 1064 våglängd kännetecknas av lägre melanin absorption, vilket gör det en fokuserad lösning för mörkare hudtyper. Samtidigt erbjuder 1064nm den djupaste penetrationen av hårsäcken, samt behandla djupt inbäddad hår inom områden såsom hårbotten, armhålor och intima områden. Med högre vattenabsorption genererar en högre temperatur, införlivandet av 1064nm våglängd ökar den termiska profilen för den totala laserbehandling för mest effektiva hårborttagning.

OBS:  Innan behandling med Soprano Titanium ICE är det viktigt att det område som ska behandlas rakas (inte vaxa eller epilera) dagen före behandlingen.
OBS:  Vi fortsätter att använda vår gamla alexandrit laser på mindre områden tex ansikte och enstaka hårstrå.  I så fall ska håret vara ca 3mm vid behandlingstillfället. 
OBS:   Om du har något medicinskt tillstånd som ger nedsatt immunförsvar eller medicin som orsakar ljuskänslighet så kontakta oss innan bokning.

Skillnad mellan Alexandritlaser och IPL

Alexandritlaser har en våglängd (755nm) som har en god absorbering i pigment. Den har framförallt tre stora fördelar, en stark uteffekt så att hårsäckarna skadas tillräckligt för att inte komma tillbaka, kan användas på pigmenterad hud ( till en viss gräns ) och är framförallt snabb. Vilket innebär att en stor yta kan behandlas på kort tid utan att omliggande vävnad skadas.
Det är en snabb och säker behandlingsmetod med möjlighet att behandla olika hudtyper. Hårborttagning med Alexandritlaser är den säkraste metoden med minst rapporterade sidoeffekter i kontrollerade studier jämfört med andra ljusinstrument.

calle_ida_2IPL (Intense Puls Light) är en blixtlampa som avger ljus. IPL ljuset har dock större bredd i våglängden ( typiskt 600nm-1000nm) vilket gör att ljuset inte bara absorberas i hårsäckar utan har även högre absorbering i hemoglobin (som finns i blod ), pigmenterad hud och vatten jämfört med Alexandritlasern.
Därför finns en större risk att annan vävnad förutom hårsäcken skadas.
Vid permanent borttagning av oönskad hårväxt erbjuder vi behandling med Alexandritlaser.

Läs mer här (pdf-dokument)

Hur växer hår?
Hårväxten påverkas av ålder, vitaminer, mineraler, hormoner , vissa mediciner och arvsanlag. Hår växer i cykler. Hårsäckarna kan vara aktiva eller vilande. För det hår som växer på huvudet är växtcykeln ända upp till 7 år och ca 90 % av hårsäckarna är aktiva medan resterande 10% är vilande. Hår på armar och ben däremot har en aktiv växtcykel på 2-3 månader och här är endast 20 % aktivt. Hur mycket hår man har beror på hur många hårsäckar som är i aktiv fas och hur tätt de sitter. Hur långt håret blir beror på hur fort det växer och hur lång växtcykeln är.

Hur fungerar permanent hårborttagning med Alexandritlaser?bild3
En Alexandritlaser är ett instrument som avger mycket starka blixtar av rött ljus. Ljuset kommer ut ur ett handstycke och tränger igenom huden. Om mörkt pigment finns absorberas ljuset i det och övergår i värme. Mörkt hår innehåller mycket pigment och ett sådant hårstrå blir kraftigt upphettat. Denna värme leds över till hårsäckens väggar och botten som därigenom bränns och hårsäcken slutar att fungera. Behandlingen fungerar även på inåtväxande hår.

Kan alla behandlas och vilka områden?
Behandling av mörkt hår fungerar bäst. Blonda och gråhåriga svarar sämre på behandling. Vitt hår går ej att behandla. En annan faktor som har betydelse är hudtyp. Mörk hud innehåller mycket pigment och då blir även huden upphettad av laserpulsen och inte bara hårsäcken. Ideala förutsättningar uppnås vid kombinationen av ljus hud och mörka hårstrån.

Vi behandlar inte personer som äter medicin som gör dem ljuskänsliga.

I princip kan alla områden med oönskad hårväxt behandlas under förutsättning att de är någorlunda tillgängliga.

Hur lång tid tar behandlingen?
Efter en del förberedelser tar exempelvis en överläpp 5-15 min. En bikinilinje tar 10-20 minuter per sida. Ben och andra större områden får bedömas individuellt med hänsyn till hur tätt håret växer. Grova hårstrån måste man behandla mer intensivt och det tar längre tid.

Vad bör jag tänka på före behandlingen?
Du bör avstå från att sola eller att använda brun utan sol. Ju brunare huden är, desto sämre är utgångsläget för bra resultat. Behandling kan ej genomföras om håret är bortvaxat. Efter vaxning måste håret växa ut i minst en månad.

Räcker det med en behandling?
Nej, det gör det inte. Hur många behandlingar som behövs är omöjligt att avgöra då skillnaden mellan olika personer är mycket stor. Det kan räcka med 4-6 behandlingar, men ibland behövs fler. Anledningen till detta är att man vid behandling bara kommer åt de aktiva hårsäckarna. Vilande hårsäckar saknar pigment och upphettas därför inte av laserpulsarna. I exemplet nedan visas fem behandlingar på ben eller arm. Vi vet att endast 20% av hårsäckarna är aktiva på dessa kroppsdelar och 80% är vilande .Det är bara de gröna, aktiva hårsäckarna som går att behandla. I fig 2 nedan har det gjorts en laserbehandling ( röda prickar )och det har nu gått 4-12 veckor sedan första behandlingen. Nu har ytterligare 20% av hårsäckarna aktiverats ( gröna ).Det är endast dessa som kan behandlas. Nästa behandling kan ske först efter 4-12 veckor när nytt hår kommit osv. I detta teoretiska exempel behövs 5 behandlingar. I praktiken kan det förstås behövas fler.

vilande_aktiva_behandlade

Hur lång tid mellan behandlingarna?bild4
I regel mellan 4-10 veckor. Detta beror på att man måste vänta tills vilande hårsäckar blivit aktiva igen. Det är för det mesta ingen nackdel att vänta längre eftersom en behandling blir effektivare ju mer hår som kommit ut. I ansiktet kan man behandla tätare. Hos en del personer kan det , efter 4-5 behandlingar, inträffa att det ser ut som om man plötsligt får mer hår. Det som händer är emellertid att de kvarvarande passiva hårsäckarna ”aktiveras” av kroppen och kommer igång snabbare än de skulle ha gjort utan behandling. Detta innebär inte alls att metoden inte fungerar utan bara att man kommer fram till slutet snabbare- man når fler hårsäckar per behandlingstillfälle.

Vilka resultat kan jag räkna med?
Ett mörkt hårstrå som träffas blir alltså starkt upphettat och bränner sin hårsäck. Om skadan är tillräcklig förstörs hårsäcken och transporteras bort av kroppen. Laserbehandlat hår brukar oftast falla inom två veckor. Om skadan är mindre kan resultatet istället bli att hårsäcken producerar tunnare eller opigmenterat hår, vilket syns mindre. Det finns enstaka personer som metoden inte fungerar tillfredställande på. Men hos de flesta med mörkt hår och ljus hud är resultatet mycket bra. En stor del av håret försvinner permanent redan efter några behandlingar. Resultatet kan skilja sig på olika kroppsdelar. Andra faktorer som påverkar kan vara personens ålder och hormonella status. Det är också stora variationer mellan olika personer. De hårsäckar som är borta kommer inte igen, men rent teoretiskt kan stamceller i huden bygga upp nya hårsäckar. Enstaka underhållsbehandlingar kan behövas längre fram.

Gör det ont?bild5
Något. De flesta tycker att laserpulsarna sticker lite men man vänjer sig snart. Det känns mindre än diatermi och de flesta andra typer av ljusbehandling. Hur mycket det känns beror på flera faktorer t e x var man behandlar, hur mycket pigment som finns i huden, hur mörka de hårstrån är som träffas och vilken pulsstyrka som används. Smärttålighet och motivation har också betydelse.

Vad händer efter behandling?
Genom att metoden bygger på att hårsäckarna ska tillfogas en brännskada får man normalt en viss hudrodnad. Som vid alla brännskador kan det hetta någon timme efteråt och då är det skönt att kyla med t.ex. en ispåse Ibland ser man en lite svullnad och i mer sällsynta fall enstaka vattenblåsor, men dessa försvinner inom några dagar.Riv inte på blåsorna för då kan de bli infekterade med risk för ärrbildning. Ibland uppstår temporära pigmentförändringar, speciellt hos dem som har solat och hos personer som har lätt att bilda pigment. Det kan även klia några dagar efteråt. Vetenskapliga studier visar att hårborttagning med laser har lägst procent sidoeffekter.

Är laserljuset farligt?
De flesta laser typer är inte farliga för ögonen. I det här fallet är laserljuspulserna så starka att man blir bländad om man tittar på huden där de träffar. Därför använder terapeuten i regel skyddsglasögon som filtrerar bort det röda ljuset. För dig som blir behandlad räcker det att blunda eller att titta bort men många föredrar skyddsglasögon.

Vilka är fördelarna med Alexandritlaser?
Irradia Alexandritlaser tillhör en ny generation av lasrar. Den arbetar snabbt och effektivt med minimalt obehag för dig

Bäst evidens! Vid en genomgång av kontrollerade kliniska studier på Medline och Cochrane Library visar det sig att Alexandritlaser har bäst vetenskapligt stöd, (3 randomiserade kontrollerad studier, 8 kontrollerade studier ) jämfört med alla övriga lasertyper och IPL-utrustningar. (1.)

Bra resultat Orsaken till det positiva vetenskapliga stödet har att göra med Alexandritlaserns unika egenskaper. Mätningar visar att den röda Alexandritlaserns ljus har utmärkt absorbtion i melanin (pigmentet i hårsäcken). Detta ökar chansen att hårsäcken verkligen bränns och därmed slutar fungera. Samtidigt har Alexandritlaserns ljuspulser låg absorbtion i hudvävnaden, vilket minskar risken för brännskador. När dessa två faktorer samverkar får man optimalt resultat.

Säker behandlingsmetod Det är en säker och trygg behandlingsmetod med möjlighet att behandla olika hudtyper. Hårborttagning med laser är den säkraste metoden med minst rapporterade sidoeffekter i kontrollerade studier jämfört med IPL-utrustningar. (1.)

Snabba behandlingar Irradia Alexandritlaser är mycket snabb. Detta innebär att behandlingstiderna inte blir så långa och det gynnar alla parter.

(1.)J. Eur.Acad.Dermatol.Venereol. 2006, vol.20,no1,pp.9-20

PRISLISTA Alexandrit laser, triple diode laser, permanent hårborttagning. 

Vi vill att ni ska vara nöjda med er behandling och vi vet att det krävs iblanda flera behandlingar för vissa individer. Därför erbjuder vi rabatterade behandlingar.

Alla behandlingar utförs av legitimerad sjuksköterska.

OBS!!! Nya priser fr.o.m. oktober 2023, äldre priser är fetmarkerade.

 • Haka 500kr (äldre pris: 750kr)
 • Överläpp 500kr (äldre pris: 750kr)
 • Haka+överläpp 800kr (äldre pris: 1100kr)
 • Kinder 600kr (äldre pris: 1000)
 • Polisonger 500kr (äldre pris: 800kr)
 • Hals 500kr (äldre pris: 1000kr)
 • Hela ansiktet 1200kr (äldre pris: 1950kr)
 • Armhålor 700kr (äldre pris: 900kr)
 • Underarmar 800kr (äldre pris: 1400kr)
 • Överarmar 800kr (äldre pris: 1200kr)
 • Hela armar 1200 (äldre pris: 2400kr)
 • Händer/fötter 500kr (äldre pris: 800kr)
 • Tår/fingrar 500kr (äldre pris: 700kr)
 • Nacke/hårfäste 500kr (äldre pris: 800kr)
 • Axlar/skuldror 1000kr (äldre pris: 2500kr)
 • Bröst 1000 (äldre pris: 3000kr)
 • Bröstvårtor 500kr (äldre pris: 800kr)
 • Mage 900kr (äldre pris: 2500kr)
 • Mage+bröst  1500kr (äldre pris: 3500kr)
 • Magsträng 500 (äldre pris: 850kr)
 • Bikinilinje 1000kr (äldre pris: 1200kr)
 • Brasiliansk 1400kr (äldre pris: 2600kr)
 • Armhålor + bikinilinje 1500kr (äldre pris: 2000kr)
 • Rygg 1500kr (äldre pris: 3900kr)
 • Svank 600kr (äldre pris: 1500kr)
 • Stuss 500kr (äldre pris: 500kr)
 • Lår 1200kr (äldre pris: 1400-2900kr)
 • Underbenen 1200 (äldre pris: 2400kr)
 • Hela ben 1600kr (äldre pris: 9900kr)
 • Enstaka hårstrån 300kr

Om Du vill ta bort hår på flera ställen ges rabatt efter konsultation.
För avbokning senare än 24 timmar före inbokad behandling debiteras halva beloppet.
Hänsyn tas till speciella skäl.