Boka tid: 073-556 32 16 eller Boka online

För avbokning senare än 24 timmar före inbokad behandling debiteras halva beloppet. Hänsyn tas till speciella skäl.

Ljumskbråck

Ljumskbråck är en försvagning av bukväggen i ljumsken och yttrar sig som smärta, obehag och/eller en utbuktning.

Sjukdomen är vanligare hos män och drabbar till största delen de som är i arbetsför ålder.

Diagnos:
Ställs oftast med en enkel undersökning av ljumsken.

Behandling:
Eftersom bråck innebär en defekt i bukväggen är det endast kirurgi som kan ge bot.

Operation av ljumskbråck är den vanligaste operationen inom kirurgin. Årligen utförs ca 20.000 operationer i Sverige.

Vi erbjuder titthålskirurgi till de patienter som önskar bli opererade med den modernaste metoden som med avseende på bl a konvalescens är helt överlägsen.

Operationen sker på Stiernstam Läkarservice AB i Göteborg och utförs av Dr. Bertil Gustaf-Janson.

Läs mer här.


Artikel från Dagens Medicin 2011-08-24:

Stort arbete för att få ordning på operationer av ljumskbråck

Författare: Karin Tideström – E-post: mail@karintidestrom.se

Majoriteten av alla kvinnor som opereras för ljumskbråck och alla män som får återfallsbråck opereras med fel metod. Nu krävs utbildning, träning och nya rutiner för att lära om och göra rätt.
26-åriga Daniela Heijdenberg hade tur. Hon sökte akut för smärtor i magen i början av sommaren och fick direkt en remiss till Mora lasarett, där hon opererades för ljumskbråck med bakre nätplastik av Johanna Österberg, överläkare vid kirurgkliniken på Mora lasarett och ordförande i Sikt, Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi.

Så smidigt går det sällan. Nio av tio ljumskbråckspatienter är män och kunskapen om kvinnors bråck är fortfarande bristfällig.

– Många missas helt av vården, säger Johanna Österberg.

40 procent högre risk

Nya studier har nu också visat att kvinnor alltid ska opereras med så kallad preperitoneal nätplastik, då nätet som förstärker bukväggen läggs bakifrån i ljumsken, och inte med den traditionella Lichten-stein-metoden där det i stället läggs framifrån. Risken för omoperation är 40 procent högre för kvinnor som opereras med Lichtenstein-tekniken.

Tidigare studier av ljumskbråckspatienter har inte gjort skillnad på kön. Resultaten har därför blivit missvisande, enligt Johanna Österberg.

– Kvinnor har en ökad risk att utveckla lårbråck. Dessa bråck kommer man inte åt med Lichten-stein-tekniken. Även om man får bukt med ljumskbråcket skyddas inte kvinnan från framtida lårbråck, säger hon.

I dag opereras endast 25 procent av de kvinnliga ljumskbråckpatienterna i Sverige med bakre nätplastik.

– Det är verkligen något vi måste ta tag i, säger Johanna Österberg.

Bakre nätplastik kan genomföras med både öppen kirurgi och titthålskirurgi. Mycket tyder dock på att titthålstekniken är att föredra, särskilt för kvinnor.

– Vi vet i dag att kvinnor är mer behäftade med smärtproblem efter operationer. Då är det bra att göra ett så litet trauma som möjligt, säger Johanna Österberg.

Nya nationella indikationer

Även återfallsbråck hos män ska opereras med bakre nätplastik. En stor registerstudie av Dan Sevonius, överläkare på kirurgkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund, visar att operationstekniken påverkar risken för ytterligare återfall. Främre nätplastik innebär dubbelt så hög risk för ny omoperation. Studien publicerades i British Journal of Surgery den 25 maj.

2008 opererades 62 procent av återfallsbråcken fortfarande med Lichtenstein-tekniken.

– Majoriteten av återfallsbråcken opereras alltså fortfarande med en suboptimal metod, säger Dan Sevonius.

De nya studieresultaten har nu lett till att de nationella indikationerna för operation av ljumskbråck har ändrats. I och med detta kommer stora utbildningsinsatser att krävas, enligt Johanna Österberg och Dan Sevonius.

– Att operera bråck med bakre nätplastik och titthålsteknik är betydligt svårare än en Lichten-stein-operation och kräver mycket mer träning, säger Dan Sevonius.

I Dalarna remitteras i dag alla kvinnliga ljumskbråckspatienter och återfallsbråck till Mora lasarett, där den rätta specialistkunskapen finns.

Följer redan nya riktlinjer

På Hallands sjukhus i Kungsbacka följer man sedan flera år de nya riktlinjerna. I andra delar av länet kommer dock förändringar att behöva göras, enligt Fernando Ruiz, överläkare på kirurgkliniken i Kungsbacka.

– I början av september ska vi ha ett möte med resten av regionen. Vi vill införa samma riktlinjer i hela länet, då kommer det att behövas utbildningsinsatser, säger han.

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har inte enats om några gemensamma rutiner, men det är möjligt att det blir ändring på det i framtiden, enligt Linda Lundgren, kirurg och tillförordnad verksamhetschef. Hon hänvisar till ett symposium som ska hållas i ämnet under den pågående Kirurgveckan i Visby.

– Det kan mycket väl bli så att vi kommer fram till ett gemensamt beslut efter det. I dag är det upp till varje kirurg att välja operationssätt, men de flesta återfallsbråck opereras redan med preperitoneal teknik. Vi opererar väldigt få kvinnor, bara ett par stycken per kirurg och år, säger hon.

Majoriteten av åter-fallsbråck-en opereras alltså fortfarande med en suboptimal metod.

Dag Sevonius,

överläkare på kirurgkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Vi vet i dag att kvinnor är mer behäftade med smärtproblem efter operationer.

Johanna Österberg, överläkare vid kirurgkliniken på Mora lasarett och ordförande i Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi, Sikt.

FAKTA

De nya riktlinjerna

Kvinnor ska opereras med preperitoneal nätplastik. Kvinnor ska opereras även om bråcken inte är symtomgivande, eftersom risken för inklämningar är större hos kvinnor. Män som opereras för återfallsbråck ska opereras med preperitoneal nätplastik.

Källa: Rapport 2011:07 från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer

KORT OM

Ljumskbråcksoperationer

Operationer av ljumskbråck är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen i Sverige. Drygt 16 000 patienter om året opereras. Cirka 90 procent av dem är män. Omkring 10 procent av operationerna utgörs av återfallsbråck.

Risken för återfall och omoperation är 40 procent högre för kvinnor än för män. Källa: Svenska bråckregistret